Organizacijski odbori

ORGANIZATORI
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU
UDRUGA ZA PREVENCIJU SRČANO-ŽILNIH BOLESTI SPLITSKI KARDIOLOŠKI ĐIR

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Tina Bečić, Ivo Božić, Vedran Carević, Damir Fabijanić, Anita Jukić, Dinko Pivalica, Davorka Vrdoljak

ZNANSTVENI ODBOR
Jerko Ferri, Trpimir Glavina, Duško Kardum, Goran Krstačić, Marko Ljubković, Mislav Vrsalović, Luka Zaputović